Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling

22;oktober, 2023 @ 13:00 15:00

Indkaldelse til generalforsamling i

Aktivitetsforeningen DHS

søndag d. 22/10-2022 kl. 1300 i Svanestuen

Adgang er for fastliggere på De Hvide Svaner Camping og som aktivt vil hjælpe med foreningens aktiviteter.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10.  Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres senest 1 uge før generalforsamlingen ved ophængning i kassen ved købmanden.

Senest 14 dage inden generalforsamling skal kandidater til bestyrelsen meddele dette til formanden med angivelse af navn og hvor de ligger på DHS. Bestyrelsen skal også meddele, om de vil genopstille. 7 dage inden generalforsamlingen hænges en valgliste op

Bemærk: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde jf. vedtægternes § 5

Se vedtægter her

Med forbehold for ændringer/aflysninger